Wieloletnia obecność w Polsce i innowacyjność RTX pomagają modernizować polskie Siły Zbrojne

Polskie plany stworzenia skuteczniejszych i bardziej mobilnych Sił Zbrojnych są realizowane w myśl trzech zasad: świadomości potrzeb obronnych państwa, zdolności szybkiego dostarczenia technologii dla połączonego pola walki oraz zobowiązania do współpracy z polskim przemysłem.

RTX spełnia wszystkie te wymagania. Wieloletnia obecność w Polsce, zatrudnienie sięgające 8 900+ pracowników w ośmiu dużych zakładach, wspieranie gospodarki na poziomie lokalnym oraz 45-letnia historia partnerskiej współpracy z polskimi dostawcami to atuty, które sprawiają, że firma może pomóc Polsce wejść w nową epokę.

– Dzięki połączeniu naszego doświadczenia, innowacyjności technologicznej oraz obecności w Polsce możemy z powodzeniem wspierać Polskę w modernizowaniu Sił Zbrojnych w wielu aspektach – powiedziała Shawn Rantas, dyrektor polskiego programu WISŁA, kierująca warszawskim biurem Raytheon, będącego częścią RTX.

Icon - engineers patents

8,900+

pracowników zatrudnionych w Polsce

Icon of a world with defense

45+

lat partnerskiej współpracy

icon depicting aerospace

8

dużych zakładów konstrukcyjnych, produkcyjnych, serwisowych i badawczo-rozwojowych 

icon depicting patents

9

polskich dostawców komponentów Patriota ramach programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”

RTX w Polsce

Rzeszow building complex

Rzeszowski Pratt & Whitney jest jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce. Na terenie o powierzchni niemal 162 ha mieszczą się Pratt & Whitney Rzeszów oraz Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów. Zakłady te zajmują się produkcją silników lotniczych, kół zębatych i przekładni, oraz serwisem, naprawami i przeglądami silników głównych i pomocniczych . Znajduje się tam również centrum doskonałości struktur statycznych oraz nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe.

Historia RTX w Polsce sięga 1976 r., kiedy to zakłady WSK Rzeszów zaczęły dostarczać części do silników lotniczych firmie Pratt & Whitney Canada. Przedsiębiorstwa, które obecnie tworzą RTX, od dziesięcioleci mają wkład w bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy Polski poprzez trwałe relacje z polskim przemysłem oraz dzielenie się fachową wiedzą i doświadczeniem.

Nawet podczas pandemii COVID-19 firma RTX wspierała prace modernizacji Sił Zbrojnych – stworzyła lokalny łańcuch dostaw i nawiązała partnerską współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami.

Mariusz Tomiak kieruje działem systemów lądowania w zakładach Collins Aerospace w Krośnie i Rzeszowie. Jest członkiem zespołu od ponad dwóch dekad i doskonale wie, jak bardzo rozwój firmy zależy od lokalnej sieci współpracy i łańcucha dostaw.

– Zaangażowanie lokalnych dostawców pozwala zmniejszyć koszty transportu, a dzięki szybszemu transportowi umożliwia przyspieszenie produkcji – wyjaśnia Mariusz Tomiak. – Współpraca jest również łatwiejsza, gdy nie ma między nami barier w komunikacji, praktykach prawnych czy barier kulturowych.

Obecność RTX w kraju daje Siłom Zbrojnym RP dostęp do najnowocześniejszych centrów badawczo-rozwojowych i zaawansowanych metod produkcji, co usprawnia współpracę oraz umożliwia szybki rozwój i dostarczanie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań.

Jeśli chodzi o działalność w sektorze cywilnym, Collins Aerospace Wrocław tworzy inteligentne rozwiązania dla globalnego lotnictwa. Specjalizując się w modernizacji samolotów, opracowuje najnowszej generacji elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych do systemów paliwowych, zarządzania powietrzem w kabinie, bezpieczeństwa i sterowania do obecnie eksploatowanych samolotów.

Polskie oddziały Pratt & Whitney również dużo inwestują w przyszły rozwój zrównoważonego lotnictwa. Skupiają się na produkcji i podzespołach do prawie każdego modelu silników firmy, a ponadto Pratt & Whitney rozwija grupę silników turbowentylatorowych z przekładnią, które zmniejszają zużycie paliwa w samolotach pasażerskich o 16–20 procent.

Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów

Zakład Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów

Partnerska współpraca i wspólne wartości

Kids demonstrating their model aircraft

Uczniowie biorący udział w sponsorowanym przez Pratt & Whitney konkursie „Learn & Fly” . Konkurs ten to inicjatywa edukacyjna, której celem jest nauka zasad projektowania i produkcji samolotów.

– Istotnym elementem polskiego planu modernizacji jest partnerska współpraca z krajowym przemysłem – przyznaje Shawn Rantas. Firma RTX zbudowała relacje z polskimi firmami w celu wsparcia realizacji programu „Wisła”, który obejmuje jedno z największych zamówień w sektorze obronnym w historii Polski. W ramach tego programu Polska dołącza do USA i sześciu innych państw członkowskich NATO – użytkowników systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot.

W związku z realizacją  programu „Wisła”, Raytheon otworzył w 2019 r. nowoczesną siedzibę w Warszawie i inwestuje w rozwój kompetencji w zakresie tworzenia programów obrony przeciwrakietowej.

– W ciągu ostatnich dwóch lat, nawet podczas globalnej pandemii nie przestaliśmy inwestować w kwalifikacje zawodowe polskich pracowników – potwierdziła Rantas. – Naszym celem jest stworzenie w ciągu najbliższych pięciu lat lokalnie zarządzanej organizacji.

Raytheon nawiązał również współpracę z dziewięcioma polskimi firmami, aby wyprodukować i dostarczyć kluczowe elementy systemu „Wisła” w ramach lokalnego łańcucha dostaw w pierwszej fazie programu. W fazie drugiej firmy te będą miały okazję współpracować, aby spełnić przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych RP w obszarach takich jak integracja, dowodzenie i kierowanie, radary o 360-stopniowym polu widzenia oraz niskokosztowe pociski przechwytujące.

– Wyznajemy te same wartości, co nasi przemysłowi partnerzy w Polsce, dzięki czemu możemy dostarczać sprawdzone, skuteczne rozwiązania – powiedziała Rantas. – Mimo przeszkód, jakie napotkaliśmy w ciągu ostatniego roku z powodu pandemii, udało nam się efektywnie współpracować aby dotrzymać obowiązujących terminów.

Z kolei  Pratt & Whitney Rzeszów zainicjował i stale wspiera regionalny klaster lotniczy „Dolina Lotnicza” w południowo-wschodniej Polsce w celu umocnienia lokalnego przemysłu lotniczego.

– Umiejscowienie klastra w tym regionie nie było przypadkowe – powiedział Andrzej Czarnecki, dyrektor ds. komunikacji w Pratt & Whitney Rzeszów S.A., o rozpoczętej w 2003 r. inicjatywie. – W południowo-wschodniej Polsce przez kilkadziesiąt lat rozwijały się tradycje lotnicze, które chcieliśmy pielęgnować i rozwijać tworząc klaster. Instytucja ta pomogła nam i innym firmom szybciej się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców Rzeszowa.

Klaster przemysłu lotniczego „Dolina Lotnicza” skupia obecnie 170 podmiotów gospodarczych i zatrudnia łącznie 34 000 pracowników, spośród których 13 000 to inżynierowie, a prawie 6 000 pracuje w Pratt & Whitney.

Inwestowanie w przyszłość

Collins Aerospace campus in Wrocław

Zakład Collins Aerospace we Wrocławiu zatrudnia 1 100 osób w trzech działach: serwisowym, konstrukcyjnym i produkcyjnym. Wrocławska fabryka specjalizuje się w rozwijaniu i wytwarzaniu układów hydraulicznych do systemów paliwowych, zarządzania powietrzem w kabinie i sterowania samolotami. Wytwarzane i serwisowane we Wrocławiu komponenty są dostarczane cywilnym i wojskowych producentom samolotów.

Koncern RTX stał się częścią społeczności lokalnej, z myślą o kooperacji, nawiązywaniu partnerskiej współpracy i wspieraniu kolejnych pokoleń inżynierów i specjalistów w obszarach technologii obronnych i lotniczych.

Współpracując z branżą i wiodącymi uczelniami, RTX przyciąga najbardziej obiecujących fachowców, którzy sprostają wyzwaniom stojącym przed Polską.

Jedną z osób głęboko zaangażowanych w rozwój kompetencji i innowacyjności pracowników jest Paweł Pałubiński, dyrektor generalny Collins Aerospace Wrocław.

– Każdego dnia pracownicy wrocławskich zakładów opracowują inteligentne rozwiązania, tak aby podróże lotnicze były bezpieczniejsze i wydajniejsze – powiedział Paweł Pałubiński o ponad 1 100 pracownikach zatrudnionych w zakładzie.

Aby wspierać kształcenie następnego pokolenia inżynierów, Collins Aerospace nawiązał partnerską współpracę z polskimi uczelniami, w tym Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Wrocławską oraz uczelniami technicznymi, takimi jak Instytut Lotnictwa we Wrocławiu, Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu i Liceum Zawodowe w Krośnie. Liderzy przedsiębiorstwa pełnią rolę mentorów i angażują się w szkolenia dla studentów i młodych pracowników, pomagając im rozwijać umiejętności i torując im drogę do kariery w lotnictwie. Dodatkowo firma RTX stworzyła program stażowy, który pokazuje polskim studentom strukturę i działalność dużej firmy z branży lotniczej i obronnej, pomaga im zdobyć i poszerzyć umiejętności oraz otwiera nowe możliwości w ich ścieżce zawodowej. W programie tym uczestniczą studenci Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ponadto Pratt & Whitney ściśle współpracuje z klastrem „Dolina Lotnicza” by rozbudzić zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi. W ramach tej działalności organizowane są wykłady i wydarzenia związane z naukami ścisłymi (angielski skrót - STEM), takie jak Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, konkurs „Learn & Fly”, „Super Cool Phisics” i Festiwal Nauki. Z oferty tej skorzystało do tej pory ponad 100 000 uczestników.

Technologie dla przyszłości

A machine at the Collins Aerospace facility in Wrocław demonstrates the use of automation and advanced manufacturing processes in the production of fuel control system parts.

Maszyna w zakładzie Collins Aerospace we Wrocławiu to przykład zastosowania automatyzacji i zaawansowanych procesów produkcyjnych do wytwarzania części stosowanych w układach sterowania paliwem.

Dostarczanie technologii służących bezpieczeństwu Polski to wspólne przedsięwzięcie departamentów firmy Raytheon Technologies we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Każdy z działów RTX oferuje Polsce najnowocześniejsze technologie: od produkcji układów paliwowych i systemów sterowania stosowanych w silnikach lotniczych oraz układów hydraulicznych przez produkcję, remonty i naprawy układów napędowych samolotów używanych przez Siły Zbrojne RP po dostarczanie zintegrowanych systemów obrony przeciwrakietowej polskiemu rządowi. Wszystko to pozwoli wprowadzić Polskę w nową epokę obronności.

Wiele przykładów takich działań można znaleźć w myśliwcu F-35. Zespoły pracowników RTX opracowały lub pomogły opracować wiele przełomowych elementów samolotu, takich jak:

  • Napęd – F135 produkcji Pratt & Whitney to najpotężniejszy silnik myśliwca, jaki kiedykolwiek zbudowano, dający ponad 18 144 kg ciągu i wykorzystujący niezrównane innowacje w zakresie bezpieczeństwa, konstrukcji, osiągów i niezawodności.
  • Szkolenie – Collins Aerospace przygotowuje przyszłych pilotów myśliwców za pomocą  programu szkoleniowego w zakresie walki w powietrzu (Joint Secure Air Combat Training System) i programów bojowego szkolenia taktycznego (Tactical Training Combat Systems).
  • Świadomość sytuacyjna – technologie opracowane przez Collins Aerospace i Raytheon pomagają pilotom zrozumieć, co dzieje się wokół nich, i wyświetlają analizowane dane bezpośrednio na wizjerze hełmu pilota.
  • Uzbrojenie – Raytheon wyposaża platformę F-35 w systemy broni precyzyjnej.
  • Precyzyjne lądowanie – stworzony przez Raytheon i zintegrowany z F-35 system Joint Precision Approach Landing System (JPALS) umożliwia lądowanie na nierównym terenie, wzburzonym morzu oraz przy słabej widoczności.