Raytheon Technologies przyłącza się do akcji pomocy na rzecz Ukrainy

Dostrzegając ogromną potrzebę wsparcia Ukraińców szukających schronienia w Polsce, firma Raytheon Technologies i jej pracownicy przekazują fundusze i artykuły pierwszej potrzeby polskim organizacjom charytatywnym prowadzącym akcje pomocowe na rzecz Ukrainy.

Pratt & Whitney, Collins Aerospace oraz Raytheon Missiles and Defense – firmy należące do Raytheon Technologies, które mają oddziały w Polsce – przekazują łącznie ponad 500 000 USD na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej i innych organizacji niosących pomoc. Firma przekaże również agregaty prądotwórcze z lokalnych zakładów w Rzeszowie na rzecz Rzeszowskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 – Ukraińcy przekraczają granice Polski w wielkiej niepewności i z ograniczonymi zasobami – powiedziała Pam Erickson, dyrektor ds. komunikacji i szefowa ds. filantropii w firmie – Nasi pracownicy w Polsce i na całym świecie wykazują wiele chęci do niesienia pomocy w odpowiedzi na ten szybko nasilający się kryzys humanitarny.

Oprócz darowizn przekazywanych przez firmę, pracownicy Raytheon Technologies skorzystali z firmowego programu zbierania funduszy na rzecz Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, organizacji Save the Children, organizacji Lekarze bez Granic, organizacji CARE oraz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Firma będzie nadal współpracować z organizacjami pomocowymi i agencjami rządowymi w Polsce, aby zapewnić pomoc w tym trudnym okresie zarówno dla mieszkańców Ukrainy, jak i Polski.